basic information of earth – general knowledge

basic information of earth – पृथ्वी in marathi

earth

पृथ्वी – earth


 

( १ ) पृथ्वीचा ७१ टक्के भू – भाग जलव्याप्त असल्याने आकाशातून पाहिले असता पृथ्वी निळ्या रंगाची दिसते . 

(२ ) पृथ्वीचा २ ९ टक्के पृष्ठभाग जमिनीने व्यापलेला आहे . 

( ३ ) पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे पृथ्वीवर विशिष्ट काल्पनिक वृत्ते व कटिबंध निर्माण होतात ; ऋतूंची निर्मिती होते व असमान दिवस व रात्री निर्माण होतात .

( ४ ) पृथ्वीवरील वातावरणामुळे अवकाश निळ्या रंगाचे दिसते . पृथ्वीवर वातावरण नसते तर ते काळ्या रंगाचे दिसले असते . 

( ५ ) दिवस व रात्र यांचे अखंड चक्र पृथ्वीच्या परिवलनामुळे चालू राहते . 

( ६ ) प्रकाशाचा वेग सेकंदास २ , ९९ , ७ ९ २ कि . मी . इतका असून सूर्याचे पृथ्वीपासूनचे अंतर लक्षात घेता , सूर्यकिरणांना सूर्यापासून पृथ्वीपर्यंत येण्यास सुमारे ८ मिनिटे २० सेकंद इतका कालावधी लागतो . ( सूर्य पृथ्वीपासून १४ कोटी ९ ६ लक्ष कि . मी . अंतरावर आहे . ) 

( ७ ) लंबवर्तुळाकार मार्गाने सूर्याभोवती फिरत असताना ३ जानेवारी या दिवशी पृथ्वी सूर्यापासून कमीत कमी अंतरावर असते . 

( ८ ) ‘ विषुववृत्त ‘ हे दोन्ही ध्रुवांपासून समान अंतरावर असलेले अक्षवृत्त आहे . सर्वांत मोठे अक्षवृत्त म्हणूनही विषुववृत्ताचा उल्लेख करावा लागेल .. 

( ९ ) जसजसा अक्षांश वाढतो तसतशी अक्षवृत्तांची लांबी कमीकमी होत जाते . 

( १० ) अक्षवृत्तांचे दोन्ही ध्रुवांवरील स्वरूप बिंदुमात्र असते . 

( ११ ) सर्व रेखावृत्ते दोन्ही ध्रुवांशी एकत्र येतात . 

( १२ ) दोन रेखावृत्तांमधील अंतर विषुववृत्तावर सर्वात जास्त म्हणजे १११ कि . मी . इतके असते . 

( १३ ) रेखावृत्ते अर्धवर्तुळाकार असतात . 

( १४ ) उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव हे अक्षांश न देताही निश्चित करता येतात . 

( १५ ) पृथ्वीच्या दक्षिण गोलार्धात जलव्याप्त प्रदेश जास्त असल्याने त्या गोलार्धास ‘ जल – गोलार्ध ‘ असे म्हणतात . 

( १६ ) पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धात जमिनीचे प्रमाण जास्त असल्याने त्या गोलार्धास ‘ भू – गोलार्ध ‘ असे म्हणतात .

Leave a Reply

Your email address will not be published.